Fotoboek

• Album sinterklaas op school 2017 • Album Schoolreisje 2017 • Album groep 4 aan het werk • Album Groep 5 muziekinstrumenten • Album koningspelen 21 april 2017

Twitter

Nieuws

Hieronder vindt u het algemene nieuws van onze school. Ook vieringen, feesten en excursies kunt u hier terug vinden.

Print

Jaarvergadering/info IKC


 
Bentelo, 6 oktober 2016


Jaarvergadering Ouderraad en informatieavond IKC


Geachte ouder/verzorger,


Hierbij willen we u uitnodigen voor de Jaarvergadering van de ouderraad en een presentatie over het te vormen Integraal Kindcentrum (IKC).

Onze Lieve Vrouweschool en Kinderdagverblijf de Beukenoot willen de handen ineenslaan om te komen tot een IKC op de locatie van de basisschool. Beide organisaties hebben al enig voorwerk gedaan in samenwerking met de gemeente Hof van Twente. De gemeente is ook voorstander van het vormen van Integrale Kindcentra binnen haar grenzen.

Om u nader te informeren over onze gezamenlijke plannen en over de stappen die reeds zijn gezet, willen we u graag uitnodigen op donderdag 13 oktober 2016 om 20.00 uur in de hal (het Spinnenweb) van de school. Aansluitend aan de Jaarvergadering van de Ouderraad vindt de presentatie plaats (rond 20.30 uur).

Aan de hand van een PowerPoint-presentatie wordt u dan ingelicht over de doelstellingen van een IKC, het huisvestingsplan en de gevolgen voor de school en het dorp, de voor- en nadelen en het te volgen stappenplan.

Wij hopen u op deze avond te mogen begroeten!Met vriendelijke groet,


Namens team en ouderraad van Onze Lieve Vrouweschool en team KOV de Beukenoot


Linda Leus (directrice Kinderdagverblijf de Beukenoot)

Fred Lindemann (directeur Onze Lieve Vrouweschool)
Media
  • presenteren-700x270.png