Fotoboek

• Album sinterklaas op school 2017 • Album Schoolreisje 2017 • Album groep 4 aan het werk • Album Groep 5 muziekinstrumenten • Album koningspelen 21 april 2017

Twitter

Stichting KOMTVoorzitter College van Bestuur:    Frank Konings
                                                     074-2665501
                                                     info@stichtingkomt.nl  

 

Onze Lieve Vrouweschool valt onder het bestuur van Stichting Katholiek Onderwijs Midden-Twente (Stichting KOMT). Per 1 augustus 2011 kent de stichting een bestuursmodel met een College van Bestuur (CvB) en een Raad van Toezicht (RvT). Het College van Bestuur bestaat bij Stichting KOMT uit één persoon. De bestuurder is de heer F.M.M. Konings MHD. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

Dhr. A.B. van Leeuwen, onderwijskundige zaken, voorzitter;

Dhr. Mr. J.G.A. Kuhlman, juridische zaken en ondernemerschap;

Mevr. H. Schaffers, personele en bedrijfskundige zaken;

Dhr. L.H.H. Rouhof, financieel-economische zaken;

Dhr. J.H.M. Poortier, portefeuille wordt t.z.t. ingevuld.

 

Het correspondentieadres van Stichting KOMT is:

Postbus 94

7620 AB  Borne

074-2665501

info@stichtingkomt.nl

www.stichtingkomt.nl

Mevrouw Janique Schildkamp-van Wanrooij is als bestuurssecretaresse aan de stichting verbonden