Fotoboek

• Album sinterklaas op school 2017 • Album Schoolreisje 2017 • Album groep 4 aan het werk • Album Groep 5 muziekinstrumenten • Album koningspelen 21 april 2017

Twitter

Zorg

IB-er van de OLV school:    Léonie Kuipers
                                           0547-292492
                                           l.kuipers@stichtingkomt.nl

IB-er

Léonie Kuipers is op Onze Lieve Vrouweschool de interne begeleider (IB-er). Zij is op dinsdag en donderdag ambulant om deze functie uit te voeren. Specifieke taken die behoren bij deze functie zijn:

  • Coördinatie en bewaking van de leerlingenzorg;
  • Ondersteuning en begeleiding van het leerkrachtenteam;Bewaking en borging van de leerprestaties/-opbrengsten;
  • Bewaking van de evenwichtige ontwikkeling van de leerlingen (ook sociaal-emotioneel);
  • Aansturing en meedenken over verandering op pedagogisch en didactisch gebied;
  • Onderhouden van contacten met externe deskundigen;
  • Deelname aan managementteam van de school;
  • Leiden en organiseren van gesprekken met ouders, leerkrachten en/of externe deskundigen;
  • Deelname aan het netwerk IB-ers (op stichtingsniveau); 
  • Voorbereiden en leiden van leerlingenbesprekingen en zorgvergaderingen.

Verder is de IB-er een aanspreekpunt binnen de school als het om leerlingen(zorg) gaat en schrijft zij samen met de directie het zorgplan. Een IB-er is een belangrijke onmisbare schakel in het moderne onderwijs.

 

JGZ

In de basisschoolperiode komt de JGZ op school in groep 2 en 7 voor een preventief gezondheidsonderzoek. Er wordt dan naar de lichamelijke, geestelijke, cognitieve en
psychosociale ontwikkeling van kinderen gekeken.