Fotoboek

• Album sinterklaas op school 2017 • Album Schoolreisje 2017 • Album groep 4 aan het werk • Album Groep 5 muziekinstrumenten • Album koningspelen 21 april 2017

Twitter

Ouderraad

Algemeen emailadres OR:or@olvrouwebentelo.nl

Iedere ouder die een kind op Onze Lieve Vrouweschool heeft, is automatisch lid van de oudervereniging van de school. Het bestuur van deze vereniging vormt de ouderraad. De leden van de ouderraad worden door de ouders zelf gekozen, gevraagd en gevormd. Een ouder die plaatsneemt in de ouderraad kan hierin maximaal 6 jaar zitting hebben. De ouderraad vergadert één keer per maand op de eerste maandag van de maand om 20.15 uur. Hierbij zijn altijd leerkrachten aanwezig en/of de directeur. Voorafgaand aan de ouderraad-vergadering (vanaf 20.00 uur) zijn er altijd twee ouderraadsleden op school aanwezig om vragen van ouders te beantwoorden
De ouderraad houdt zich bezig met de organisatie van diverse activiteiten binnen de school. Tevens functioneert de ouderraad als klankbord richting de medezeggenschapsraad. De ouderraad behartigt de belangen van alle ouders en kinderen.

OR leden

Dhr. W. Borre                      De Bosweide 12                  tel: 851154          voorzitter

Dhr. A. Raanhuis                  Haarweg 4A                         tel: 352993          penningmeester

Mevr. L. Apeldoorn            Kastanjestraat 19                tel: 292629          secretaris

 

De overige leden van de ouderraad zijn:

Mevr. M. Lucas                    De Bosweide 13                  tel: 785041

Mevr. N. Noordink              Gorsveldweg 22A               tel: 074-3575987                                              

Dhr. C. Hake                         Esdoornstraat 12                 tel: 851078

Mevr. I. Nijland                    Bentelosestraat 58             tel: 292828

Dhr. S. ten Siethof               Beukenlaan 13                    tel: 292490

Mevr. M. Harbers               De Bosweide 4                    tel: 851463

Mevr. M. van der Meer     ’t Kemerink 37                     tel: 389884

Ouderbijdrage

De ouderraad verkrijgt haar inkomsten via de ouderbijdrage van de ouders. Deze vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 25,- per kind per schooljaar. (De ouderbijdrage voor kinderen die in de periode tussen 1 januari en de zomervakantie instromen bedraagt € 15,-) Deze jaarlijkse ouderbijdrage wordt grotendeels gebruikt om allerlei (buiten-)schoolse activiteiten mogelijk te maken, zoals sinterklaas, kerstfeest, carnaval, Pasen, schoolreisje, e.a. Voor de groepen 6 en 7 kan incidenteel een extra bijdrage gevraagd worden, om het schoolreisje, dat meestal een iets verdere bestemming heeft, te kunnen bekostigen. Ook voor de kinderen die in groep 8 zitten wordt een extra bekostiging gevraagd i.v.m. het schoolkamp aan het einde van het schooljaar. Om de kosten van dit schoolkamp toch zo laag mogelijk te houden financiert de ouderraad een deel van de kosten uit haar opbrengsten uit verschillende acties, zoals oud papier, oud ijzer, e.d. Deze bijdrage bedraagt
€ 25,- per kind.
De ouderbijdrage is in principe een vrijwillige bijdrage. Een school kan/mag een kind niet weigeren als de ouders de ouderbijdrage niet willen/kunnen betalen. Bij het niet voldoen van de ouderbijdrage kan men wel besluiten een kind niet te laten deelnemen aan activiteiten waarvoor niet betaald is.